Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Licencja detektywa grupowe

1.200,00 

W zawodzie detektywa ważna jest zdolność logicznego myślenia, brak podatności na stres, emocje, umiejętność pracy w zespole, ale także opanowanie, analizowanie oraz umiejętność przewidywania pewnych zdarzeń. Jesteś osobą posiadającą wyżej wymienione cechy?

Produkt dostępny na zamówienie

Super!
W takim razie chcielibyśmy zaprosić Cię na Kurs, który umożliwi Ci zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Po egzaminie wewnętrznym otrzymasz zaświadczenie na druku MEN – bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa), będziesz mógł złożyć do Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosek o wydanie licencji detektywa!

Uwaga!
Nie będzie to kurs jakich w Polsce wiele. Nasz kurs organizowany jest przez jedną z największych Agencji Detektywistycznych w kraju (Biuro Bezpieczeństwa Spectrum), która przy współpracy z Niepublicznym Centrum Kształcenia Zawodowego BIKART wprowadzi Cię w tajniki pracy operacyjnej oraz przekaże całą wiedzę zawartą w programie kursu w taki sposób – byś bez problemu umiał zastosować ją w praktyce.

WYKŁADOWCY:
1. Płk. rez. mgr inż. Andrzej Kapała – Służby specjalne
2. Podinsp. Policji w st. spoczynku mgr Bartłomiej Morek – Specjalista z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz ochrony osób i mienia
3. Tomasz Nowicki – Właściciel i założyciel Agencji Detektywistycznej „Biuro Bezpieczeństwa Spectrum”

Dodatkowymi atutami odbycia kursu organizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Spectrum oraz BIKART są:
możliwość ubiegania się o pracę w naszym zespole (dla najlepszych uczestników) kursu,
otrzymanie kodów rabatowych (50%) na udział w dodatkowych, praktycznych kursach doszkalających

TERMINY
Informacja na temat najbliższych terminów – dostępna po wysłaniu takiego zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub pod numerem telefonu: 798 276 524.

CZAS TRWANIA KURSU
Szkolenie trwa 4 dni i odbywa się w formie dwóch zjazdów weekendowych (online).

Kto może zapisać się na kurs?
Wymagania ustawowe
Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:
posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ukończyła 21 lat,
posiada wykształcenie co najmniej średnie,
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa u nas 51 godzin (50 godzin zajęć plus 1 godzina egzamin) i obejmuje następujące zagadnienia:
ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (w wymiarze 15 godzin);
przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (w wymiarze 15 godzin);
przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (w wymiarze 20 godzin).

W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują:
1. gruntowną wiedzę i przygotowanie,
2. materiały szkoleniowe,
3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowa tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa:
TEMAT 1: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Pojęcie danych osobowych.
Organy ochrony danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych.
Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
TEMAT 2: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
Pojęcie informacji niejawnych.
Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Klasyfikacja informacji niejawnych.
Zasady ochrony informacji niejawnych.
Dostęp do informacji niejawnych.
Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
TEMAT 3: PRAWA I OBOWIĄZKI DETEKTYWA
Ustawowe uprawnienia detektywa.
Obowiązki detektywa.
Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.
TEMAT 4: PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Licencja detektywa grupowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button