Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Dlaczego my

Poznaj cele, misję, wizję i wartości naszej Agencji Detektywistycznej

NASZ CEL:

Naszym celem jest zapewnienie Państwu pomocy, niezależnie od tego, z jakim problemem się zmierzacie. Każdą z usług wykonujemy w sposób rzetelny, dopasowany do indywidualnych potrzeb, z poszanowaniem prawa oraz zasad etyki zawodu detektywa (zobacz kodeks).

MISJA:

Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług detektywistycznych. Działamy z myślą o klientach i dla klientów. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu w profesjonalny sposób niezbędnych i wiarygodnych danych, które mogą być wykorzystane do dalszego obrotu prawnego. Podejmujemy działania, które mogą się przyczynić do rozwiązania Państwa problemów osobistych lub zawodowych.

WIZJA:

Pragniemy być liderem w zakresie usług detektywistycznych na terenie kraju i Europy. Działając w sposób odpowiedzialny i profesjonalny dążymy do stałego zwiększania wartości firmy, zapewnienia satysfakcji klientów poprzez:

 • nawiązywanie współpracy z innymi profesjonalnymi podmiotami
 • zatrudnianie tylko wykwalifikowanych pracowników
 • stale podnoszenie własnych kwalifikacji
Agencja Detektywistyczna historia

Centrala operacyjna Agencji Detektywistycznej SPECTRUM w Gorlicach

WARTOŚCI:
Podstawową wartością są ludzie. Dla tego też nasz personel przechodzi szereg szkoleń, ciągle dążąc do podnoszenia swojej skuteczności i osiągania jak najwyższych wyników.

Poza stałym personelem pozyskaliśmy specjalistów z różnych dziedzin:

 1. informatyków, programistów,
 2. pracowników ochrony,
 3. specjalistów z zakresu psychologii,
 4. modelki (testerki wierności) potrafiące prowadzić działania zmierzające do pozyskania informacji.

Ponadto pozyskaliśmy i utrzymujemy siatkę informatorów, dzięki którym mamy możliwości pozyskiwania wiarygodnych informacji gospodarczych, które później są poddawane analizie przez dział analityczny naszej firmy (informacje, które do nas trafiają są ze sobą korelowane i hierarchizowane).

Agencja Detektywistyczna dobra, opinie

Centrala operacyjna Agencji Detektywistycznej SPECTRUM w Gorlicach

Dzięki naszemu zespołowi jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki poziom świadczonych przez nas usług.

Agencja Detektywistyczna Spectrum, działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod nr. RD – 22/2023, a także na podstawie:

 • licencji detektywistycznej nr 0007212 wydanej przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC PZU działalności detektywistycznej,
 • wpisu do CEIDG – NIP 684 233 22 14

Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Informacje i dokumentacje zebrane przez licencjonowanych detektywów, spełniają kryteria materiału dowodowego dla postępowania cywilnego i karnego.

Poznaj historię naszej Agencji Detektywistycznej

Właścicielem i założycielem Agencji Detektywistycznej Spectrum jest licencjonowany prywatny detektyw Tomasz Nowicki

… ale od początku

Pierwsza myśl związana z prowadzeniem działalności w tej branży zrodziła się już w 2005 roku. Był to jednak okres kiedy panowała powszechna opinia, że jest to zawód przeznaczony tylko i wyłącznie dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Były to czasy kiedy otwarcie działalności w tej branży wymagało przede wszystkim ogromnych koneksji.

Dla czego?

Ponieważ pierwszy akt prawny dający podwaliny tej działalności wszedł w życie zaledwie 4 lata wcześniej (w 2001 roku). Akt ten był jednak wówczas szeroko krytykowany.

Głównym zarzutem była opinia, że ustawa była napisana pod byłych funkcjonariuszy służb, a ograniczenie do zawodu miało stanowić azyl dla tych, którzy po zmianach ustrojowych nie przeszli pozytywnie weryfikacji. Potwierdzeniem tej tezy był fakt, że przepustką do zawodu było zdanie państwowego egzaminu, który zdawała 1 na 10 osób. Ta jedna osoba, której się powiodło była najczęściej właśnie byłym funkcjonariuszem. Ciekawe czemu? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi, natomiast odpowiedź na pytanie jak była jakość świadczonych przez te osoby usług znajdziemy w danych ujawnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wynika z nich, że w latach 1994 – 1998 (czyli jeszcze przed pojawieniem się ustawy o usługach detektywistycznych) cofnięto łącznie 600 koncesji, w tym aż 150 za rażące naruszenie prawa. [T.Aleksandrowicz, J.Konieczny, A.Konik, Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka moralność, Warszawa 2008, s. 16].

Policja

OPP Piaseczno 2005

Poznaj naszą agencję detektywistyczną

Detektyw NOWICKI to licencjonowana Agencja Detektywistyczna, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod nr. RD – 22/2023, a także na podstawie:

 • licencji detektywistycznej nr. 0007212 wydanej przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC PZU działalności detektywistycznej,

wpisu do CEIDG – NIP 684 233 22 14

Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu w profesjonalny sposób niezbędnych i wiarygodnych danych, które mogą być wykorzystane do dalszego obrotu prawnego. Podejmujemy działania, które mogą się przyczynić do rozwiązania Państwa problemów osobistych lub zawodowych.

Informacje i dokumentacja zebrane przez licencjonowanych detektywów, spełniają kryteria materiału dowodowego dla postępowania cywilnego i karnego.
Usługi detektywistyczne realizowane są zarówno na terenie Polski jak i poza granicami RP.
Mamy możliwość wystawienia faktury VAT oraz VAT UE.
Gwarantujemy pełną dyskrecję działań.

Niemniej jednak należało wówczas uznać, że zawód ten zarezerwowany jest dla wąskiego grona osób – osób związanych ze światem służb mundurowych. Przepustką zaś do tego świata było wówczas podjęcie decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji. Na początku Służba Kandydacka w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

W kolejnym etapie konieczne było udanie się za granicę. Tam, przez kilka lat, zbierano środki finansowe niezbędne do zakupu aparatury wymaganej do przeprowadzania obserwacji – detektory, aparaty fotograficzne, kamery oraz inne kosztowne urządzenia.

W 2019 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu studiów zaocznych. Ponieważ od zawsze marzeniem było świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie szeroko podjętej detektywistyki – wybór padł na dziedzinę trudną jednak ściśle powiązaną z tymi usługami. Wydział Bezpieczeństwa, kierunek: Prawo. Będąc na 3 roku odbyłem specjalistyczny kurs dla osób ubiegających się o licencję detektywa, a rok później złożyłem dokumenty do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o wydanie licencji detektywa.

Dziś Agencja Detektywistyczna Spectrum z centralą operacyjną w Gorlicach (województwo małopolskie) to jedna z największych polskich agencji detektywistycznych, mogąca pochwalić się wskaźnikiem sukcesu rzędu 97 %. Posiadamy biura placówki terenowe w każdym większym mieście. Działamy na terenie całego kraju, ale również UE i świata. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawniczymi, komorniczymi, laboratoriami kryminalistycznymi oraz specjalistami z takich dziedzin jak psychiatria czy psychologia – by zapewnić naszym klientom kompleksową, wszechstronną i dyskretną pomoc.

Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach

Akademia Nauk Stosowanych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

To, co nas wyróżnia to dyskretne wywiady środowiskowe, dzięki nim mamy możliwość udowodnić lub zaprzeczyć wystąpieniu zdrady, zweryfikować przeszłość wskazanych osób, jak również sprawdzić lojalność i sumienność pracowników Twojej firmy.

Nasi detektywi dostarczają tylko rzetelnych i sprawdzonych informacji, które umożliwiają klientowi podjęcie ważnych życiowo decyzji. Podczas prowadzenia spraw wykorzystujemy wyłącznie najnowszy sprzęt, dzięki któremu można utrwalać, gromadzić i przekazywać zdobyte informacje.

Poznajmy się!

4.8/5 - 29 ocen
Call Now Button