Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Weryfikacja zwolnień lekarskich L4

Sytuacja, w której trudno zrekrutować kandydata do pracy sprawia, że każda godzina pracownika jest niezwykle cenna dla jego pracodawcy. Niestety uprzywilejowaną pozycję na rynku czasami wykorzystują zatrudnieni, którzy nierzadko nadużywają przysługujących im praw.

Najczęstszym przypadkiem jest tak zwane lewe zwolnienie lekarskie. Taki dokument, wystawiony przez lekarza bez uzasadnienia medycznego, narusza interes pracodawcy. Musi on nie tylko wypłacać pozornie choremu pracownikowi wynagrodzenie. Często o wiele bardziej dotkliwą dolegliwością dla przedsiębiorstwa jest znalezienie czasowego zastępstwa i chwilowe przekazanie obowiązków.

Weryfikacja zwolnień lekarskich Częstochowa

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego dokonywana przez Agencję Detektywistyczną polega na ustaleniu, czy: w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Po zakończeniu procedury pracodawca otrzyma sprawozdanie z realizacji czynności detektywistycznych, które posiada moc materiału dowodowego. Dzięki temu, mając dowody może zarówno wpłynąć na postępowanie pracownika, dokonać zwolnienia dyscyplinarnego, przedstawić takie sprawozdanie w ZUS, jak również wykorzystać je w procesie sądowym w sądzie pracy.

5/5 - 30 ocen
Call Now Button