Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Sprawy karne a pomoc Agencji Detektywistycznej

Postępowanie karne to postępowanie co do zasady mające doprowadzić do wykrycia i osądzenia sprawcy przestępstwa. Składa się ono z dwóch etapów:

 • postępowania przygotowawczego
 • postępowania przed sądem

Sprawy karne, którymi zajmuje się Agencja Detektywistyczna Spectrum to wszystkie przypadki, w których nasz klient jest podejrzewany lub oskarżony o popełnienie czynu zabronionego.

Katalog spraw karnych to najszersza kategoria spraw, których prowadzenia może podjąć się dobra agencja detektywistyczna. Do katalogu tego zaliczamy sprawy:

 • karne (kodek karny – kk oraz kodeks postępowania karnego – kpk)
 • karne skarbowe (kodeks karny skarbowy – kks)
 • wykroczeniowe (kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – kpow)
Sprawy karne a pomoc Agencji Detektywistycznej

Profesjonalna Agencja Detektywistyczna może udzielić pomocy m.in. w takich sprawach jak:

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu,
 • pobicia,
 • wyłudzenia,
 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • kradzieże i przywłaszczenia mienia,
 • oszustwa, fałszerstwa,
 • groźby karalne,
 • wypadki samochodowe, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości,
 • molestowanie, mobbing, dyskryminacja,
 • naruszenie nietykalności cielesnej,
 • wiele innych.

Czynności detektywistyczne w sprawach karnych realizujemy na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, która daje nam kompetencję do „zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego”

W przypadku spraw karnych do detektywa należy zwrócić się niezwłocznie w sytuacji gdy:

 1. Czynności w sprawie, podejmowane przez organy ścigania są dla klienta:
  – niesatysfakcjonujące
  – czynności prowadzone przez organy ścigania zawierają błędy i niedociągnięcia
  – czynności są prowadzone w sposób przewlekły
  – czynności cechuje brak obiektywizmu

 2. Klient został bezpodstawnie podejrzany lub oskarżony o dokonanie czynu zabronionego, a sam nie ma możliwości udowodnienia swojej niewinności
Sprawy karne a detektyw

Jak w sprawie karnej może pomóc agencja detektywistyczna?

 • dokonanie analizy dokumentów, udzielenie wsparcia psychologicznego oraz prawnego, a jeśli sytuacja tego wymaga przeprowadzenie konsultacji prawnej z współpracującą kancelarią adwokacką
 • planowanie i realizacja czynności zmierzających do pozyskiwania dowodów niewinności,
 • przeprowadzenie obserwacji osób i miejsc, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • ustalenie danych osób mogących mieć związek ze sprawą lub mogących być świadkami oraz jeśli jest taka potrzeba dokonanie rozpytania tych osób w formie wywiadu detektywistycznego
 • obróbka zebranego materiału dowodowego dla celów procesowych,
 • przygotowanie i wydanie sprawozdania z czynności detektywistycznych
Masz problem wymagający profesjonalnej interwencji? Skontaktuj się z nami. Wspólnie zastanowimy się jak rozwiązać Twój problem.

Biuro bezpieczeństwa i doradztwa prawnego „Spectrum” to nie tylko szeroko pojęta Detektywistyka. Nasze biuro powstało również w odpowiedzi na potrzeby rynku w zakresie ochrony prawnej funkcjonariuszy i żołnierzy.
Nasz zespół składa się z prawników, aplikantów i studentów prawa, ale także z byłych funkcjonariuszy służb mundurowych znających pragmatykę służbową.
Poza doradztwem prawnym w zakresie prawa wojskowego oferujemy również usługi wywiadowni gospodarczej oraz usługi doradztwa prawnego dla firm i instytucji.
Posiadając uprawnienia zawodowe, licencję detektywistyczną wydaną przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także posiadając wpis na listę przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych (MSWiA) – świadczymy usługi detektywistyczne w zakresie bezpieczeństwa biznesu.
Naszą misją jest dostarczanie aktualnych i wiarygodnych informacji w rozwiązaniach skierowanych do małych firm, korporacji, a także instytucji publicznych.
Mamy możliwości pozyskania informacji gospodarczych, które następnie hierarchizujemy i korelujemy ze sobą.
W kontaktach z naszymi klientami stawiamy na profesjonalizm, rzetelność, transparentność, zaangażowanie, dyspozycyjność oraz dyskrecję

5/5 - 25 ocen
Call Now Button